DOTACJE DLA przedszkoli


Wartość DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH i publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst
W 2021 roku

8 986 392

+14,6%

do roku 2020


Dotacje dla przedszkoli w 2021 r.