BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.:

1 828 248

+3,92%

do roku 2020W 2021 roku na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 1.828.248,35 zł. Dwa główne kierunki wydatków gminy w 2021 r. dotyczyły zadań realizowanych przez Straż Gminną oraz Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonujące na terenie gminy.

Bezpieczeństwo w Gminie Czerwonak w 2021 r.DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY GMINNEJ W CZERWONAKU2 212

Liczba przyjętych zgłoszeń od mieszkańców ogółem w 2021 r.

201

Liczba udzielonych pouczeń w 2021 r.

68

Liczba udzielonych pouczeń w związku z przestrzeganiem przepisów COVID-19 w 2021 r.

32

Liczba mandatów karnych nałożonych w 2021 r.

58

Liczba przeprowadzonych akcji prewencyjnych w 2021 r.

19

Liczba przeprowadzonych z Policją patroli wspólnych w 2021 r.


W 2021 r. funkcjonariusze Straży Gminnej w Czerwonaku prowadzili działania profilaktyczne i edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży a także seniorów naszej gminy. Z uwagi na występujący na terenie całej Polski stan epidemii, działania profilaktyczne prowadzone były z zachowaniem reżimu sanitarnego. Funkcjonariusze realizowali założenia programów profilaktycznych m.in. Bezpieczna Gmina". W ramach akcjiTydzień Zrównoważonego Transportu" funkcjonariusze Straży Gminnej poprowadzili zajęcia inaugurujące projekt "Myśleć globalnie, działać lokalnie" oraz zaprezentowali Niskoemisyjne Mobilne Miasteczko Edukacji Ekologicznej.


Zdjęcie przedstawia jadące dziecko na rowerze po placu.
Zdjęcie przedstawia osoby na placu imitującego skrzyżowania.
Zdjęcie przedstawia dwóch funkcjonariuszy Straży Gminnej z dziećmi.
Zdjęcie przedstawia funkcjonariusza Straży Gminnej z dziećmi.
Zdjęcie przedstawia Wójta Gminy Czerwonak w obecności Straży Gminnej i innych osób.
Zdjęcie przedstawia funkcjonariusza Staży Gminnej oddającego krew.


Plakat akcji "Gmina Czerwonak nosi odblaski"

Kampania "Gmina Czerwonak nosi odblaski"


W październiku i listopadzie 2021 r. na terenie Gminy Czerwonak realizowana była kampania społeczna "Gmina Czerwonak nosi odblaski" dotycząca widoczności pieszych (i nie tylko pieszych) na drodze. 15 października, w godz. 16.00-17.30, przy Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach odbyła się akcja, podczas której można było otrzymać bezpłatne gadżety odblaskowe (kamizelki, breloczki). Akcja informacyjna otrzymała Patronat Honorowy Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego, a przy jej realizacji współpracują ze sobą Urząd Gminy Czerwonak, Straż Gminna w Czerwonaku i Komisariat Policji w Czerwonaku.DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W CZERWONAKU242

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP w 2021 r.

58

Liczba zdarzeń / akcji pożarniczych OSP w 2021 r.

166

Liczba zdarzeń / akcji związanych z miejscowymi zagrożeniami w 2021 r.


Na terenie Gminy Czerwonak funkcjonują dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP Czerwonak i OSP Promnice oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej nr 8 w Bolechowie. Na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Czerwonak wydatkowano łącznie 290.312,00 zł.

W 2021 r. wykonano koncepcję budowy nowej strażnicy dla OSP Promnice, a w sierpniu oddano do użytku drogę pożarową w Promnicach umożliwiającą bezpośredni zjazd do rzeki Warta (wydatkowano 108.171,89 zł).

Z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu OSP Czerwonak pozyskało samochód transportowy Volkswagen T5 i namiot pneumatyczny. Z projektu Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego udało się pozyskać środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł na zakup 20 kpl. nowych mundurów bojowych.

Zdjęcie przedstawia funkcjonariuszy jednostki OSP Czerwonak w strojach strażackich.
zdjęcie przedstawia strażaków i pojazdy strażackie.
Zdjęcie przedstawia Strażaków w Ratowniczej Łodzi Strażackiej.


W grudniu 2021 r. OSP Promnice decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zostało włączone w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dla powiatu poznańskiego.


Jesteśmy z tego faktu niezwykle dumni, gdyż jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego musi spełniać szereg wymagań. OSP musi posiadać zarówno odpowiednie wyposażenie sprzętowe, określoną liczbę wyszkolonych druhów, skuteczne systemy łączności powiadamiania i alarmowania, jak również pozostawać w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

Zdjęcie przedstawia Herb Państwowa Straż Pożarna.