Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego


WARTOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW

na realizację zadań publicznych

w ramach pożytku publicznego 2021 r.:

98 921Umowy zawarte w 2021 r. z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w ramach pożytku publicznegoRehabilitacja ruchowa chorego

W okresie 5.02-31.10.2021, Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu z siedzibą w Poznaniu, zrealizował zadanie w zakresie rehabilitacji ruchowej chorego. Projekt umożliwiał mieszkańcom gminy Czerwonak skorzystanie z usług fizjoterapeutycznych w domu pacjenta. W czasie wizyt fizjoterapeuta świadczył usługi z zakresu: rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji ortopedycznej, terapii manualnej, masażu leczniczego. Projekt skierowany był między innymi do osób po udarach krwotocznych i niedokrwiennych, po urazach mózgowo-czaszkowych, z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) oraz osób z zaburzeniami funkcji ruchu o podłożu ortopedycznym. W ramach projektu zostało zrealizowanych 320 wizyt domowych dla 32 pacjentów.

Podmiot realizujący zadanie: Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu.
Kwota przekazanej dotacji: 31.849,60 zł.


Oddając krew ratujesz życie!

W ramach zadania, w terminie 08.02-31.12.2021 r., zorganizowano 12 akcji poboru krwi, podczas których zebrano krew od 312 osób. Do grona dawców osób, które podzieliły się życiodajnym płynem dołączyły 23 nowe osoby. Podczas akcji pozyskano 18 osób jako potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Podmiot realizujący zadanie: Klub Honorowych Dawców Krwi w Czerwonaku.
Kwota przekazanej dotacji: 4.750,00 zł.

Zdjęcie przedstawia autobus i namiot ,,Klubu Honorowych Dawców Krwi".
Zdjęcie przedstawia strażaków w towarzystwie Świętego Mikołaja.
Zdjęcie przedstawia autokar do pobierania krwi.


Ochrona środowiska przed niszczącym działaniem człowieka

Zadanie polegało na czynnej i aktywnej ochronie środowiska przyrodniczego na terenie Gminy Czerwonak prowadzonej przez 9-osobową grupę strażników Ligi Ochrony Przyrody. Celem prowadzonych działań było zapobieganie dewastacji środowiska przyrodniczego poprzez zwalczanie wykroczeń i przestępstw w tym zakresie. W ramach zadania zostały przeprowadzone patrole na terenach rekreacyjnych, leśnych i cennych pod względem przyrodniczym w Gminie Czerwonak. Ważnym aspektem zadania było również informowanie o prawidłowym korzystaniu z zasobów przyrody.

W trakcie trwania projektu przeprowadzono 63 patrole, w efekcie których właściwym jednostkom zostały zgłoszone: nielegalne śmietniska, nieprawidłowe odprowadzanie ścieków czy przetrzymywanie zwierząt w złych warunkach.

Podmiot realizujący zadanie: Liga Ochrony Przyrody reprezentowana przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Poznaniu. Kwota przekazanej dotacji: 3.400,00 zł.


Opieka i przygotowanie do adopcji porzuconych kociąt

Celem projektu było zapewnienie opieki i znalezienie domów dla porzuconych kociąt z terenu Gminy Czerwonak. Do czasu znalezienia domów kocięta miały zapewnione pożywienie, pielęgnację oraz opiekę weterynaryjną. Fundacja bardzo dużą wagę przywiązuje do sterylizacji/kastracji kociąt. Każda umowa adopcyjna zobowiązuje opiekuna do sterylizacji/kastracji adoptowanych kociąt. Dzięki projektowi do adopcji zostało oddanych 47 kociąt z terenu Gminy Czerwonak.

Podmiot realizujący zadanie: Fundacja dla kociąt Maciupkowo.

Kwota przekazanej dotacji: 8.122,08 zł.


Wakacyjna przygoda - półkolonie letnie

W ramach dofinansowania zostały zorganizowane 2 turnusy półkolonii dla dzieci z terenu Gminy Czerwonak w wieku od 10 do 13 lat. Podczas kolonii dzieci miały możliwość wzięcia udziału w wielu atrakcjach, m.in. warsztaty survivalowe, z pierwszej pomocy, wyjazd do parku linowego, parku trampolin, kina czy pływalni. Półkolonie miały wymiar wypoczynku aktywnego połączonego z edukacją ekologiczną i prozdrowotną oraz poszerzaniem wiedzy kulturowej. W atrakcjach wzięło udział 30 uczestników.

Podmiot realizujący zadanie: Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Junior.

Kwota przekazanej dotacji: 8.310,00 zł.


Razem możemy więcej 2021

W ramach zadania pedagodzy ulicy-streetworkerzy zaproponowali grupie 12 osób dzieci i młodzieży z terenu gminy ofertę zajęć m.in. warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe czy rekreacyjne. Celem działań było zapobieganie zachowaniom o charakterze destruktywnym - szukania wrażeń w używaniu alkoholu, środkach psychoaktywnych, łamaniu prawa bądź podejmowaniu ryzykownych zachowań seksualnych poprzez wskazanie alternatywnych działań. Poprzez projekt beneficjenci zadania zyskali możliwość odnalezienia swoich pasji, odkrycia talentów, poprawy samooceny czy też rozładowania napięć emocjonalnych. W trakcie realizacji zajęć profilaktycznych pedagodzy ulicy dążyli do budowania relacji opartej na szacunku i zaufaniu oraz modelowaniu akceptowanych społecznie wzorców zachowań. W okresie 22.08-30.11.2021 r. odbyło się 48 godzin zajęć.

Podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie Grupa Animacji Społecznej „Rezerwat”.

Kwota przekazanej dotacji: 8.420,00 zł.


Jesienna świetlica zachwyca

Fundacja zorganizowała spotkania oraz spacery o charakterze edukacyjnym dla rodzin z dziećmi z terenu Gminy Czerwonak. Uczestnicy zajęć, podczas 6 spotkań, edukowali się kwestiach związanych z ochroną środowiska, walorami przyrodniczymi oraz tym w jaki sposób można edukować dzieci i rozbudzać w nich miłość do przyrody. Spotkania były równocześnie praktycznym trenowaniem działania układu odpornościowego. Rodzice biorący udział w projekcie otrzymali specjalna broszurę informacyjną w jaki sposób mogą wspierać funkcjonowanie dzieci w okresie jesienno-zimowy, aby maksymalnie zwiększyć ich odporność. W broszurze zostały zamieszczone informacje związane z realizacją aktywności na świeżym powietrzu, dietą, snem oraz innymi działaniami podnoszącymi świadomość rodziców z zakresu opieki i pielęgnacji nad dziećmi. W projekcie wzięło udział 6 rodzin.

Podmiot realizujący zadanie: Fundacja Leśne Dziki.

Kwota przekazanej dotacji: 2.200,00 zł.

Zdjęcie przedstawia dzieci spacerujące po lesie z opiekunami.


Feelharmonia Memory

W trakcie projektu zostało przeprowadzonych 28 godzin spotkań edukacyjnych mających na celu przyswojenie technik szybkiego uczenia się i zapamiętywania. W warsztatach udział wzięło 34 uczniów klas 4-8 zamieszkujących Gminę Czerwonak, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Tematami warsztatów były m.in.: wspieranie pracy mózgu, praca z tekstem, technika Cornella, technika Łańcuszkowa Mapy Pamięci, sketchnoting, lapbooki, żywy obraz, haki, zapamiętywanie: trudnych słów, słownictwa obcojęzycznego, imion, nazwisk i twarzy, dat, wzorów chemicznych, fizycznych czy matematycznych.

Podmiot realizujący zadanie: Fundacja Feelharmonia.

Kwota przekazanej dotacji: 2.300,00 zł.

Zdjęcie przedstawia salę z dziećmi.
Zdjęcie przedstawia dzieci z balonami.
Zdjęcie przedstawia rysunek w zeszycie.


Czynna ochrona i monitoring płazów podczas jesiennych migracji na drogach gminy Czerwonak

Dzięki realizacji zadania udało się zabezpieczyć szlaki migracyjne płazów wzdłuż drogi w Kicinie poprzez budowę płotków ochronnych. W trakcie projektu wybudowanych zostało 940 m płotków ochronnych, przeprowadzono 14 patroli na terenie gminy, a także przeprowadzono 11 warsztatów edukacyjnych, podczas których m.in. uczono się rozpoznawać płazy i gady czy dokonywania pomiarów biometrycznych. W realizację zadania włączyli się harcerze.

Podmiot realizujący zadanie: Towarzystwo Przyrodnicze „Karlik”.

Kwota przekazanej dotacji: 5.059,81 zł.


Leśnych dziczków to rozwój i zabawa to bardzo ważna sprawa!

Projekt był dedykowany rodzinom spodziewającym się potomstwa lub posiadającym dzieci w wieku 0-3 lata, zamieszkałym w Gminie Czerwonak. Celem było wsparcie edukacyjne tych rodzin oraz realizacja wspólnych działań w grupach rozwojowo-zabawowych na rzecz najmłodszych dzieci. Realizacja zadania odbywała się w miesiącach wrzesień - grudzień 2021 r. Zrealizowanych zostało 6 szkoleń on-line poświęconych tematyce rozwoju najmłodszych dzieci. Omawiane zagadnienia dotyczyły następujących kwestii:

  • Jestem w ciąży - jak zadbać o siebie i wspierać rozwój rozwijającego się dziecka. I co po porodzie, czyli o co chodzi z „czwartym trymestrem ciąży”.

  • Jak naturalnie wspierać rozwój maluszka od pierwszych dni życia i co wspólnego mają z tym emocje, komunikacja empatyczna i natura.

  • Przyjazne sensorycznie środowisko - co to takiego i dlaczego warto zwrócić uwagę na integrację sensoryczną.

  • Smacznego! Czyli o karmieniu i diecie dziecka słów kilka.

  • Czego (nie!) trzeba uczyć małych dzieci - fizjologia i rozwój maluchów.

  • Idziemy do żłobka. Na co zwrócić uwagę i jakie mamy prawa.

Dodatkowo, w wybrane soboty każdego miesiąca, w Leśnej Świetlicy w Miękowie, odbywały się Leśne Grupy Zabawowe dla rodziców z dziećmi w wieku 0-36 miesięcy. Podczas zajęć rodzice mogli uczestniczyć w zabawach rozwojowo-edukacyjnych z elementami sensorycznymi, spędzić wyjątkowy czas ze swoim dzieckiem w kontakcie z naturą, a także omówić poszczególne zagadnienia z części teoretycznej i wymienić się doświadczeniami z pozostałymi rodzicami. Na zakończenie projektu został opublikowany e-book, zawierającym kompendium wiedzy z kluczowymi informacjami dotyczącymi wspierania rozwoju najmłodszych dzieci i scenariusze zabaw sensorycznych, aby wykonywać je samodzielnie.

Podmiot realizujący zadanie: Fundacja Leśne Dziki.

Kwota przekazanej dotacji: 4.210,00 zł.

Zdjęcie przedstawia pojemnik z klamerkami do prania.
Zdjęcie przedstawia malutkie dzieci leżące na macie.
Zdjęcie przedstawia niebieskie wiszące pompony.


Spacer po zdrowie i kondycję

Podczas cyklu 4 spacerów na terenie gminy zostały zaplanowane spotkania z Instruktorem Nordic Walking, ratownikiem medycznym i dietetykiem. Spacery, wśród których udział wzięło 40 seniorów, były dostosowane do możliwości uczestników tempem i długością trasy. Przed każdym ze spacerów został przeprowadzimy instruktaż poprawnego chodzenia z kijami. Uczestnicy spacerów otrzymali drobny poczęstunek, napoje oraz byli uczestnikami pogadanki o zdrowym trybie życia. Uczestnicy marszu otrzymali również specjalnie przygotowany przewodnik dla seniora o zdrowym trybie życia dotyczący właściwej diety i aktywności fizycznej. W czasie trwania projektu zrealizowano 12 indywidualnych konsultacji z dietetykiem, a także wykonane zostały pomiary analityczne składu ciała.

Podmiot realizujący zadanie: Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe Junior.

Kwota przekazanej dotacji: 3.300,00 zł.


Opieka i przygotowanie do adopcji porzuconych kociąt II

Projekt jest kontynuacją wcześniejszego zadania realizowanego przez Fundację. W ramach realizacji zadania do adopcji zostało oddanych 40 kociąt z terenu Gminy Czerwonak.

Podmiot realizujący zadanie: Fundacja dla kociąt Maciupkowo.

Kwota przekazanej dotacji: 7.000,00 zł.


Sensoryka z Koralika

W ramach projektu zostały zrealizowane zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w formie terapii z zakresu komunikacji alternatywnej (50 godzin) oraz integracji sensorycznej (50 godzin). Zadaniem objęta została grupa 19 osób. W trakcie zajęć dokonano wstępnej diagnozy, którą po skończonym projekcie otrzymali rodzice wraz zaleceniami do pracy. Rekrutacja odbyła się podczas cyklicznych spotkań grupy wsparcia organizowanej w ramach prowadzonej działalności Fundacji Koralik oraz poprzez media społecznościowe.


Podmiot realizujący zadanie: Fundacja Koralik.

Kwota przekazanej dotacji: 10.000,00 zł.

Zdjęcie przedstawia dziewczynkę bawiąca się na macie.
Zdjęcie przedstawia chłopca bawiącego się kartami.
Zdjęcie przedstawia dziewczynkę na hamaku.
Zdjęcie przedstawia chłopca bawiącego się figurami geometrycznymi.
Zdjęcie przedstawia chłopca bawiącego się woreczkiem.
Zdjęcie przedstawia chłopca bawiącego się piłeczkami.