Jednostki organizacyjne i spółki gminne


wydatki na administrację
publiczną w 2021 r.

17 279 820

+23,27%

do roku 2020urząd Gminy CzerwonakDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy Czerwonak

Statut przyjęty uchwałą Nr 175/XIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 lutego 2020 r.

W 2021 r. Rada Gminy Czerwonak dokonała zmian w treści Statutu uchwałą Nr 458/XLIII/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Czerwonak.


regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Czerwonak przyjęty zarządzeniem Nr 80/2016 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 18 marca 2016 r. z późn. zm. W 2021 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy został zmieniony ośmiokrotnie:

  • zarządzeniem nr 44/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak;

  • zarządzeniem nr 71/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 12 marca 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak;

  • zarządzeniem nr 82/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 29 marca 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak;

  • zarządzeniem nr 90/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak;

  • zarządzeniem nr 202/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak;

  • zarządzeniem nr 270/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 27 września 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak;

  • zarządzeniem nr 348/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 10 grudnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak;

  • zarządzeniem nr 360/2021 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak.


regulamin pracy urzędu Gminy

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Czerwonak przyjęty zarządzeniem Nr 259/2019 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 13 grudnia 2019 r. z późn. zm.

W 2021r. Wójt Gminy Czerwonak nie dokonał zmian w treści Regulaminu Pracy Urzędu Gminy.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Czerwonak w 2021 r.

W 2021 r. w Urzędzie Gminy Czerwonak zatrudniano 120 pracowników, w tym 87% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie zwiększyło się o 14 pracowników. Zatrudniono 22 nowych pracowników, zaś z 8 osobami współpraca została zakończona. Główną przyczyną zakończenia współpracy było przejście pracowników na emeryturę (3 os.). Wśród pozostałych powodów wymienić można: zwolnienie w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę (1 os.), wypowiedzenie umowy przez pracownika (1 os.), zakończenie współpracy na mocy porozumienia stron (1 os.), zakończenie okresu obowiązywania umowy (1 os.) oraz jedną inną przyczynę.


urząd w liczbach


31 362

dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w 2021 r.


w tym:

8 637

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie

21 838

dokumentów, wysłanych z Urzędu w 2021 r.


w tym:

2 493

dokumentów wysłanych z Urzędu elektronicznie

8

spotkań w ramach zebrań sołeckich/osiedlowych w 2021 r.Ponadto, w 2021 r., w Urzędzie Gminy Czerwonak wydanych zostało 10.043 decyzje. Aż 86% z nich wydane zostało przez Wydział Podatków i Opłat. Działalność tej jednostki opierała się również w dużej mierze na wydawaniu upomnień (1.246) oraz tytułów wykonawczych (493). Drugim najczęściej przekazywanym rodzajem dokumentu były zaświadczenia w łącznej liczbie 6.386, najwięcej z nich wydane zostało przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny (5.331). Kolejnym zaś dokumentem były różnego rodzaju zaświadczenia. Urząd Stanu Cywilnego wydał ich 2.461, łącznie natomiast przygotowano 2.608 tego typu dokumentów. W 2021 r. dużą aktywnością wykazywał się również Wydział Gospodarki Komunalnej, który między innymi przyjął 1.708 deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych.Jednostki organizacyjne gminy


Gminne przedszkole im. leszczynowej górki w czerwonaku


Czerwonak Pl. Zielony 4


Dyrektor: Ilona lllmer

Zatrudnienie w 2021 r.: 20 pracowników

Gminne przedszkole nr 1 bajkowe ludki w Koziegłowach


Koziegłowy ul. Kanałowa 7


Dyrektor: Jolanta Gabryelczyk

Zatrudnienie w 2021 r.: 23 pracowników


Gminne przedszkole nr 2 im. krasnala hałabały w Koziegłowach


Koziegłowy os. Leśne 22


Dyrektor: Beata Kodabska

Zatrudnienie w 2021 r.: 25 pracowników

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku


Czerwonak ul. Rolna 8


Dyrektor: Magdalena Zielenkiewicz

Zatrudnienie w 2021 r.: 79 pracowników


Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach


Koziegłowy ul. Poznańska 17


Dyrektor: Jarosław Kłosiński

Zatrudnienie w 2021 r.: 113 pracowników

Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie


Czerwonak, Kicin ul. Gwarna 1


Dyrektor: Dariusz Freudenreich

Zatrudnienie w 2021 r.: 55 pracowników


Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie


Owińska, Bolechowo-Osiedle ul. Wojska Polskiego 6


Dyrektor: Marzena Zmyśna

Zatrudnienie w 2021 r.: 35 pracowników

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owińskach


Owińska ul. Poprzeczna 10


Dyrektor: Justyna Kurzawa

Zatrudnienie w 2021 r.: 56 pracowników


W skład jednostki wchodzą

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Owińskach oraz Gminne Przedszkole w Owińskach.


Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych


Czerwonak ul. Gdyńska 53


Dyrektor: Aleksandra Kuźniak

Zatrudnienie w 2021 r.: 9 pracowników

Gminny ośrodek pomocy społecznej


Czerwonak Pl. Zielony 1


Dyrektor: Magdalena Wiśniewska

Zatrudnienie w 2021 r.: 40 pracowników


Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ


Czerwonak ul. Gdyńska 47


Dyrektor: Joanna Szalbierz-Kędzierska

Zatrudnienie w 2021 r.: 15 pracowników

gminna biblioteka publiczna


Czerwonak os. Przylesie 7a


Dyrektor: Ewa Małyszka-Sydoruk

Zatrudnienie w 2021 r.: 11 pracowników


Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN


Czerwonak ul. Leśna 6


Dyrektor: Piotr Stańczak

Zatrudnienie w 2021 r.: 50 pracownikówspółki gminnePW Transkom Sp. z o.o.


Koziegłowy ul. Piaskowa 1


Prezes: Paweł Geisler

Zatrudnienie w 2021 r.: 92 pracowników

Aquanet S.A.


Poznań ul. Dolna Wilda 126


Prezes: Paweł Chudziński


Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego


Koziegłowy os. Leśne 24C


Prezes: Jarosław Wróblewski

Zatrudnienie w 2021 r.: 8 pracowników

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o.


Koziegłowy ul. Piaskowa 1


Prezes: Tomasz Sikora

Zatrudnienie w 2021 r.: 20 pracowników


Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne
Sp. z o.o.


Czerwonak ul. Leśna 8


Prezes: Bogusław Wołodźko

Zatrudnienie w 2021 r.: 9 pracowników