SAMORZĄD GMINY Czerwonak


WŁADZE GMINY CzerwonakWójt Gminy Czerwonak.

Marcin Wojtkowiak

Wójt Gminy Czerwonak

Zastępca Wójta Gminy Czerwonak

Paweł Glaser

Pierwszy Zastępca Wójta Gminy Czerwonak

Sekretarz Gminy Czerwonak

Joanna Kowalczyk-Chudy

Sekretarz Gminy Czerwonak

Skarbnik Gminy Czerwonak.

Radosława Wiśniewska

Skarbnik Gminy CzerwonakUrząd Gminy Czerwonak


Czerwonak, ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak


Sekretariat:


tel.: 61 65 44 204

fax: 61 81 20 270

kancelaria@czerwonak.pl


Poniedziałek: 9:00-17:00

Wtorek: 7:30-15:00

Środa: 7:30-15:00

Czwartek: 7:30-15:00

Piątek: 7:30-15:00RADA GMINY czerwonak

Zdjęcie przedstawia Władze Gminy Czerwonak.

Przewodniczący Rady Gminy:Wojciech SkrzekutWiceprzewodniczący Rady Gminy:Anita Banaszak


Roman Król


Łukasz Zarzycki

Pozostali członkowie Rady Gminy:Agnieszka Dudziak


Edyta Godawa


Beata Gryska


Zbigniew Hornik


Jaromir Korta


Hanna Kościelska


Robert Maciejewski


Przemysław Maćkowiak


Sławomir Olejniczak


Grzegorz Parszuto


Jolanta Poznańska


Gabriela Przyczyna


Jan Skrzypek


Jacek Sommerfeld


Helena Stachowiak


Karolina Wasilewska-Waligórska


Jakub WojtkowiakDziałalność Rady Gminy czerwonak w 2021 r.

178

podjętych uchwał


6

interpelacji

4

zapytania zgłoszone

do Wójta GminyRada Seniorów GMINY Czerwonak

Przewodnicząca rsg:Ewa BanaszakWiceprzewodnicząca rsg:Helena Kurpisz
Pozostali członkowie Rady Gminy:Benedykt Bakiera

Bogusław Brzeski

Ryszard Dąbrowski

Aurelia Dubiał

Danuta Hańczak

Piotr Jęchorek

Marian Kaftański

Aleksandra Kończak

Józefa Miatkowska

Gabriela Rzemieniewska

Krystyna Sobkowiak

Rada Seniorów Gminy Czerwonak działa od 2019 r., a w jej skład wchodzi 13 osób.

W 2021 r. odbyły się 3 z 4 planowanych posiedzeń Rady. Posiedzenia w dużej mierze dotyczyły tematów związanych z pandemią COVID-19 - funkcjonowania Klubów Seniora, jak i samych Seniorów w tym trudnym czasie. Ponadto, omówiono propozycję przeniesienia dwóch gminnych jednostek organizacyjnych - GOK "Sokół" oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Poruszone zostało również zagadnienie przeciwdziałania emisjom zanieczyszczeń powietrza w gminie.


RADA sportu GMINY czerwonak

Rada Sportu Gminy powołana została na mocy zarządzenia Nr 85/2020 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący rsg:Krzysztof Pilarski


Pozostali członkowie Rady Gminy:Hanna Kościelska

Jakub Wojtkowiak

Jacek Sommerfeld

Łukasz Zarzycki


RADA działalności pożytku publicznego GMINY czerwonak

Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak powołana została na mocy zarządzenia Nr 32/2020 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 24 lutego 2020 r. W 2021 r. odbyło się 7 posiedzeń Rady.

Przewodniczący rDPPG:Paweł WojciechowskiWiceprzewodniczący rDPPG:Krzysztof Pilarski
Pozostali członkowie Rady POŻYTKU PUBLICZNEGO:Magdalena Jankowska

Joanna Nawrocka-Rohnka

Agnieszka Stróżyńska

Wojciech Skrzekut

Roman Król

Danuta Nowakowska

Katarzyna Radecka


Samorząd Społecznie Odpowiedzialny

Nagrody za zajęcie 1 miejsca w konkursie Samorząd Społecznie Odpowiedzialny 2020.

Gmina Czerwonak zajęła 1 miejsce w konkursie Samorząd Społecznie Odpowiedzialny realizowanym przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Konkurs obejmował powiaty: śremski, średzki, szamotulski, oborniki, poznański i miasto Poznań. Bezpośrednim celem konkursu był wybór dwóch gmin, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej z obszaru objętego wsparciem OWES BARKA, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej funkcjonującymi na jej terenie. Pośrednim celem konkursu jest promowanie idei przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu.

Komisja konkursowa analizowała istniejący sektor ekonomii społecznej na terenie gminy, a także oceniała współpracę gminy z podmiotami ekonomii społecznej. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 38 organizacji pozarządowych, w tym 1 stowarzyszenie o statusie przedsiębiorstwa społecznego, 2 spółki non profit oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Gmina Czerwonak wspiera podmioty ekonomii społecznej zarówno w formie infrastrukturalnej, informacyjnej, jak i finansowej. Przypominamy, że w ramach współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) prowadzonym przez Fundację Wzajemnej Pomocy BARKA Gmina Czerwonak utworzyła Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o. (GPS). Głównym celem powstania GPS jest integracja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Czerwonak.


Wójt Gminy Czerwonak trzymający nagrodę w towarzystwie trzech inny osób.
Zdjęcie przedstawia Wójta Gminy Czerwonak w towarzystwie innych osób trzymających dyplomy i nagrody.WyróżnieniaGrafika Serwis Samorządowy PAP 2021 Innowacyjny Samorząd.

Gmina Czerwonak otrzymała wyróżnienie w konkursie "Innowacyjny Samorząd 2021" organizowanym przez Serwis Samorządowy PAP.

Zgłaszany do konkursu projekt nosił nazwę: "(e)urząd Gminy Czerwonak - pakiet innowacyjnych rozwiązań wspierających pracę w systemie zdalnym".


Grafika RANKING SAMORZĄDÓW.

Gmina Czerwonak zajęła 17. miejsce w XVII edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategoria gmin wiejskich.