OCENA OGÓLNA


Sytuacja Gminy Czerwonak na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA GMINY

Gmina Czerwonak porównywana jest do 142 gmin wiejskich, będących strefami zewnętrznych obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Do grupy porównawczej Gminy Czerwonak (z obszaru województwa wielkopolskiego) należą m.in. Gmina Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Kaźmierz. Ocena stanu gminy na tyle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra lub sprzyjająca, bowiem w większości analizowanych obszarów gmina osiągnęła dobrą pozycję w porównaniu do gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. W aspektach gospodarczych oraz edukacyjnych sytuacja gminy została określona mianem sprzyjającej.