ocena ogólna - GOSPODARKA


Sytuacja Gminy Czerwonak na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Pod względem aktywności gospodarczej sytuację Gminy Czerwonak należy ocenić jako dobrą. Jak wynika z analizy, w przypadku takich wskaźników jak aktywność gospodarcza mieszkańców, poziom bezrobocia, bezrobocie długotrwałe czy struktura własnościowa przedsiębiorstw sytuacja Gminy jest sprzyjająca i lepsza niż w przypadku większości JST należących do grupy porównawczej. Jedynym wskaźnikiem wymagającym aktywności na tle porównywalnych JST jest polityka podatkowa gminy.Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA