ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Sytuacja Gminy Czerwonak na tle grupy porównawczej -

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Sytuacja Gminy Czerwonak na tle porównywalnych JST w 2021 r. w obszarze infrastruktury i gospodarki komunalnej określona została jako niesprzyjająca. Jest to pochodna występowania większości wskaźników w obszarze niesprzyjającej sytuacji. Dwoma wskaźnikami znajdującymi się w przeciętnej sytuacji są wskaźniki dotyczące awaryjności sieci kanalizacyjnej oraz wydatków majątkowych na drogi publiczne. Pod względem wskaźników dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych, trudno porównywać sytuację Gminy Czerwonak do innych JST, z uwagi chociażby na brak danych finansowych związanych z utrzymaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dokumentach budżetowych.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA