SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY1 158

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3 - 6 lat objętych nauczaniem przedszkolnym.

96,10%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3 - 6 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

21,49

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,16

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


2 407

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

79,36%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

9,93

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

8,42

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.System oświatowy Gminy CZERWONAK w 2021 r.Szkoła Podstawowa w Czerwonaku

W 2021 roku Gmina Czerwonak prowadziła 3 przedszkola publiczne, 4 szkoły podstawowe oraz 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w podziale na:

  • Gminne Przedszkole im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Czerwonaku;

  • Gminne Przedszkole w Owińskach (od 1 września 2021 r. wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owińskach);

  • Gminne Przedszkole nr 1 Bajkowe Ludki w Koziegłowach;

  • Gminne Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Koziegłowach;

  • Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku;

  • Szkołę Podstawową im. Hansa Christiana Andersena w Bolechowie - Osiedlu;

  • Szkołę Podstawową im. Józefa Wybickiego w Owińskach (od 1 września 2021 r. wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Owińskach);

  • Szkołę Podstawową im. Generała Stefana Roweckiego "Grota" w Koziegłowach;

  • Szkołę Podstawową im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie.Organizacja szkół i przedszkoli w 2021 rokuStruktura szkół i przedszkoli

(stan na 30.09.2021 r.)


406

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem

(stan na 30.09.2021 r.)


304

Liczba zatrudnionych nauczycieli

(stan na 30.09.2021 r.)

102

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi

(stan na 30.09.2021 r.)Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego


Obsługę jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwonak, zgodnie ze swoim statutem, prowadzi Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Czerwonaku. Ogólny zakres prowadzonych działań obejmuje obszary: finansowy, rachunkowy, prawny oraz administracyjno-organizacyjny. W 2021 r. SAPO zatrudniała 9 osób na 8,5 etatach. W szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czerwonak było zatrudnionych 304 nauczycieli i 102 osoby na stanowiskach administracji i obsługi (stan na 30.09.2021 r.).