DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 roku

26 143

0,00%

do roku 2020676

Zameldowania na

pobyt stały

298

Wymeldowania

pobytu stałego

212

Liczba

urodzeń

260

Liczba

zgonówW 2021 r. liczba mieszkańców Gminy Czerwonak praktycznie nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Zważywszy na pandemię i największą od kilkudziesięciu lat liczbę zgonów w Polsce jest to pozytywna informacja. Spowodowana jest ona znaczną przewagą osób meldujących się na pobyt stały nad osobami wymeldowującymi się z pobytu stałego. Liczba zgonów w 2021 r. znacznie przewyższa liczbę urodzeń.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat