REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY


Uchwały RADY GMINY - obszaryW 2021 r. Rada Gminy Czerwonak podjęła 178 uchwał. Najczęściej poruszanym na sesjach Rady obszarem były finanse. Uchwały dotyczyły przede wszystkim zmian w uchwale budżetowej oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Uchwały niekiedy odnosiły się także do stawek podatków i opłat lokalnych, a także udzielania pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.


Drugim z najczęściej poruszanych obszarów były sprawy dotyczące zagospodarowania przestrzennego.


Wiele uchwał dotyczyło również kwestii organizacyjnych i ustrojowych. Na ich mocy m.in. wprowadzono zmiany w Statucie Gminy Czerwonak oraz nadawano nazwy ulicom.


Podsumowanie realizacji uchwał Rady Gminy