ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY


ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - OBSZARY


W 2021 r. Wójt Gminy Czerwonak wydał w sumie 365 zarządzeń. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez wójta odnosiła się do nieruchomości gminnych. Na mocy zarządzeń nabywano, zbywano oraz oddawano w najem lub dzierżawę nieruchomości gminne.


Drugim z najczęściej poruszanych przez wójta obszarów była Organizacja Urzędu i Gminy. W tej dziedzinie m.in. dokonywano zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy oraz Regulaminie Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czerwonak.

Znacząca część zarządzeń dotyczyła także wyboru podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu.Wykaz zarządzeń Wójta Gminy